Med sinexperimentbok vill författarna visa hur fysik fungerar i vardagen men även göraämnet fysik både roligare och intressantare genom att väcka ungas nyfikenhet påexperiment.

Boken som äravsedd som kompletterande läromedel, innehåller 330 olika experiment ommekanik, ellära, vågrörelselära, termodynamik och kvantfysik. Det som gör denhär boken unik är att alla experiment är fotograferade. De har blandatklassiska experiment med egna autentiska som de har skapat själva.

En stor delav experimenten passar för gymnasie- och högskoleutbildningar. Experimenten hardärför utförliga förklaringar och utvikningar med formler och räkneexempel fördem som vill fördjupa sig ytterligare.

Boken passarockså förskolan, grundskolan och föräldrar som vill utorska fysikens lagar medsina barn då 78 av experimenten kan utföras med hjälp av saker som finns ihemmet/skolan. Färgkoderna i boken gör det lätt att hitta de olika avsnitten samtde enklare experimenten.

Fysik anses av många i skolan som ett ganskatråkigt ämne och anledningen till det menar författarna är att det skrivs förmycket på tavlan och görs för få experiment. Redan under sin doktorandtid fick Max Zetterberg ansvaret för fortbildningskurser för lärare och kunde då prova sina idéer.Deltagarna fick korta beskrivningar av experiment de skulle träna på och demonstreraför övriga, samt författa en handledning och dela ut. Utrustningen skulle varaså pass enkel att demonstrationen kunde genomföras i varje skola. Det blevmycket uppskattat och när sedan lärarutbildningen lades om i slutet på1980-talet till åk 1-7 och åk 4-9 möttes de och märkte genast att de hade sammasyn på undervisning. Det blev naturligt att samarbeta och utveckla demonstrationersom efter hand blev allt fler.

En utvärdering av lärarutbildningen visade attfysik var lika populärt som kemi och något mer populärt än biologi. Från 2001har författarna också tagit upp den engelska traditionen med en julföreläsning införallmänheten, där det visas några av de numera över 300 experimenten, som nufinns samlade i denna bok.

Om författarna:

Max Kesselberg började som fysiklärare på 1970-talet, fick sedan tillfälle att doktorera inom medicinsk kärnfysik och blev på 1990-talet universitetslektor vid Stockholms universitet.

Carl-Olof Fägerlind har arbetat på grundskola, gymnasieskola, 10 år på lärarhögskolan i Stockholm och 6 år vid Fysikum, Stockholms Universitet. Numera fortbildar han lärare från Ystad till Haparanda i fysik allt från förskolelärare till gymnasielärare.

Beskrivning
Egenskaper Inbunden
Text Max Kesselberg Carl-Olof Fägerlind
ISBN 978-91-980993-1-7
Format 250x175
Sidantal 352
Innehållsförteckning Mekanik Termodynamik Vågrörelselära Ellära Kvantfysik
Mått och vikt
Mått 250x175

Skriv en recension

Vänligen logga in eller registrera dig för att recensera

Stora experimentboken - från förskola till högskola

  • Artikelnummer: 9789198099317
  • Lagersaldo: 997
  • 432.00kr

  • Exkl moms: 407.55kr

Taggar: fysik, teknik, teknik för barn, experiment för gymnasiet och högstadiet