Intellekt är viktigare än social förmåga

Intellekt är viktigare än social förmåga

Postad av: Josefin Publicerad: 2017-11-04 Läst antal gånger: 3628 Kommentarer: 0

Vad är viktigast att utveckla i skolan för att barn ska lyckas i livet: intellekt eller social förmåga?

 

I sin avhandling har Elias Johannesson från Göteborgs universitet följt 9000 elever från skolåldern till vuxenlivet för att undersöka sambandet mellan barns kognitiva respektive socioemotionella förmågor och deras skolprestationer samt hur de har lyckats senare i livet.

 

Studien visar att de som visade sig intelligenta redan i grundskolan löper mindre risk att bli arbetslösa efter avslutade studier. Det som betydde mest för elevernas utveckling var elevernas kognitiva förmåga, dvs. matematisk kunskap, ordförråd, förmågan att lösa problem. Det fanns däremot inget sådant samband mellan  barns sociala förmåga och hur de sedan klarar sig i arbetslivet.

 

Enligt avhandlingen är det den intellektuella förmågan och inte den sociala kompetensen som banar väg i arbetslivet. Har man intellektuell kapacitet kan man alltid utveckla sociala förmågor som exempelvis motivation, ihärdighet och kreativitet. Skolan och föräldrar bör därför rikta in sig på att öka barns intellektuella förmågor.

 

I en intervju till Göteborgs Posten säger han: "Om du inte var intelligent innan, så kommer du inte vara intelligent efter. Det räcker heller inte att vara enbart ihärdig."

 

Källhänvisning: Intellekt viktigare än social förmåga i skolan av Torsten Arpi, Göteborgs Universitet hemsida – Nyheter, 2017-11-02.

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//intelligens-viktigare-an-social-kompetens-for-elevers-chanser-att-lyckas-i-framtiden.cid1526331

 

Göteborgs Posten, Intellekt viktigare än social förmåga i skolan av Jonad Dagson TT, 2017-11-03.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/intellekt-viktigare-än-social-förmåga-i-skolan-1.4795785 

Taggar: Intellekt är viktigare än social förmåga

Kommentarer

Skriv en kommentar